ÚVOD

Rodina dělníka

Profesionální genealogické služby od roku 2009!

Vítejte na stránkách věnovaných občanské genealogii. Najdete zde genealogické služby pro vaši osobní a rodinnou genealogii, zaměřené na území Moravy. Pomohou vám vyhledat předky, sestavit rodokmen a odhalit mnoho z vaší rodinné historie, skryté v archivech. Zde je jejich stručný přehled:

  • Tvorba rodinných kronik. Zpracování rodinné historie od nejstarších písemných záznamů až do současnosti v knižní podobě s kvalitním grafickým zpracováním a bohatou obrazovou výbavou.
  • Sestavení rodokmenu, nebo vývodu z předků, dvou nejčastěji užívaných struktur pro uspořádání předků do přehledného seznamu.
  • Historie domů a jejich obyvatel, majitelé a majetkové vztahy, rodinný místopis.
  • Přepisy a překlady starých českých i německých rukopisů. Od matričních záznamů až po kupní smlouvy a testamenty.
  • Kurzy a přednášky  pro amatérské genealogy. Pro ty, kdo dávají přednost osobnímu přístupu před zdlouhavým studiem příruček.