KURZY GENEALOGIE

Evangelíci Kurzy, pořádané už od roku 2011, jsou určené všem amatérským zájemcům o genealogii. Konají se v městě Brně a to vždy o sobotách, jsou tak přístupné zájemcům z celé republiky. Patří k nejlépe hodnoceným a nejvíce doporučovaným kurzům (viz reference). Účastníci se rekrutují z širokého pole zájemců, počínajíc od úplných začátečníků, kteří se chtějí dozvědět, co genealogie vlastně obnáší, až po pokročilé amatéry, kteří se potřebují naučit důkladně kurent, a to nejen úspěšně číst, ale i správně interpretovat. Čím se liší od jiných podobných kurzů?

Kurzy jsou intenzivní, díky koncentraci hodin o sobotách můžete kurz absolvovat a získané poznatky uplatnit dříve a rychleji. Přitom se naučíte vše potřebné, co pro práci na svém rodokmenu budete potřebovat.

Kurzy jsou praktické, jejich obsah se soustřeďuje na prakticky využitelné dovednosti, teoretické poznatky jsou zařazeny jen tam, kde je to nutné pro porozumění a interpretaci nalezených faktů.

Kurzy jsou aktivní, s genealogií seznamují při aktivních činnostech. Vše si sami vyzkoušíte, výuka je prováděna osvědčenou a velmi efektivní metodou.

Kurzy jsou autorské, vedené jediným lektorem: autorem těchto stránek. Tím je zaručen jednotný přístup založený na osobitém pohledu a názoru. Odborná úroveň je garantována jeho současnou profesionální praxí v genealogii a dřívější praxí pedagogickou.

Kurzy se konají v moderním školicím středisku v městě Brně. Objekt je dobře dostupný městskou dopravou, bez problémů je i parkování vlastního vozidla. Učebna je vybavena moderní prezentační technikou. V ceně jsou učební texty připravené pouze pro daný kurz, aktualizované a stále vylepšované. Po dobu kurzu je zdarma k dispozici občerstvení.

Přihlásit se můžete e-mailem (viz stránka Kontakt) s uvedením svého jména a bydliště, připsat můžete i svoje dosavadní zkušenosti, či motivaci. Po přihlášení vám bude místo ihned rezervováno, záloha není požadována. Asi měsíc před začátkem kurzu obdržíte pak podrobné organizační pokyny s výzvou k zaplacení. Na kurz je možno zakoupit dárkový poukaz, který můžete někomu věnovat. Vzhledem ke značnému zájmu je dobré nenechávat přihlášení na poslední chvíli a místo si včas rezervovat.

O názorech a hodnoceních absolventů předchozích kurzů se můžete přesvědčit z jejich vlastních slov zde

KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE 1


Kurz pro začátečníky, kteří se rozhodli pustit se vlastními silami do sestavování rodokmenu. Uvede do tématu a vysvětlí jak začít. Je vhodný i jako úvod ke kurzu 2. Jedna sobota. Další podrobnosti a nejbližší termíny zjistíte zde.

KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE 2


Kurz pro mírně pokročilé, kteří už začali s prací na svém rodokmenu a překážkou v dalším postupu se jim stala neznalost starého písma. Uvede je na takovou úroveň, že budou moci bez problémů číst matriky i různé další staré dokumenty. Čtyři soboty. Další podrobnosti a nejbližší termíny zjistíte zde.

KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE 3


Kurz pro pokročilé, kteří již vyčerpali možnosti matrik a chtějí pokračovat v bádání po předcích studiem pozemkových knih a katastrů. U účastníků se předpokládá základní znalost němčiny a kurentu. Tři soboty. Další podrobnosti a nejbližší termíny zjistíte zde.

KONDIČNÍ KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE      


Procvičování, opakováni a prezentace pro absolventy kurzu 2 nebo 3. Udrží vás v kondici a nadšení pro další genealogické bádání. Jedna sobota. Další podrobnosti a nejbližší termíny zjistíte zde.

 

Při pořádání kurzů  spolupracujeme
s organizací Nová Akropolis