Ceny

Vystěhovalci

MATRIČNÍ ÚDAJE

Výzkum matrik účtuji sazbou za vyhledání a zpracování jednoho matričního údaje, která činí 180 Kč. Matričním údajem se rozumí například záznam o narození, sňatku, nebo úmrtí jedné osoby. V této částce je ovšem zahrnuto kompletní zpracování jako fotodokumentace, přepis, překlad (z němčiny, latiny, nebo staré češtiny) a interpretace nejasných míst textu. Tento způsob účtování je pro vás jednoznačně nejvýhodnější, protože platíte pouze za to, co skutečně dostanete.

HODINOVÁ SAZBA

Všechny ostatní práce jsou účtovány hodinovou sazbou, která činí 480 Kč. Jde především o analýzu nalezených dat, jejich  sestavení do rodokmenu, nebo vývodu, textové a grafické zpracování výzkumné zprávy, přepis a překlad pozemkových knih, samostatné překlady ap.

REŽIE

Další položku představuje nutná režie, především cestovné do mimobrněnských archivů a matrik, správní poplatky na obecních úřadech apod. Pocházejí-li Vaši předkové ze střední, nebo jižní Moravy, budou tyto výdaje minimální.

FINANČNÍ LIMIT

Cenu zakázky si určujete sami finančním limitem - maximální částkou, kterou chcete do výzkumu investovat. Práce je prováděna pouze v rámci tohoto limitu. Svoje výdaje máte tedy plně pod kontrolou.

CELKOVÁ CENA

Celkovou cenu bude možné odhadnout po sdělení vašich konkrétních požadavků. Variabilita jednotlivých projektů a požadavků klientů je značná, takže není možné stanovit nějaké paušální ceny. Jen orientačně lze říci, že cena za rodokmen se pohybuje obvykle od 30 tisíc, cena za vývod od 80 tisíc.

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

Chcete-li rodokmen věnovat jako dar k životnímu jubileu, výročí svatby, vánocům apod., je třeba zahájit práci v dostatečném předstihu. (Objednávka alespoň rok předem.) Pokud se rozhodnete na poslední chvíli, je možno věnovat dárkový certifikát. Výzkum může být pak prováděn podle vašich pokynů, nebo si obdarovaný může dohodnout vše sám. Certifikát dostanete vytištěn, nebo napsán v pěkném dárkovém provedení.