Co dostanete

Novomanželé

Standardním výstupem genealogického bádání je výzkumná zpráva obsahující přepis všech nalezených matričních záznamů a jejich uspořádání po jednotlivých generacích, doplněné všemi zjištěnými fakty a zajímavostmi, které vyplynuly z průzkumu matrik, případně dalších archiválií. Ke zprávě je přiložen i základní graf rodokmenu, či vývodu. Kvalitnější grafické zpracování si můžete přiobjednat. Následujícím přehledem se můžete nechat inspirovat.

Graf

Standardní rodokmen

Graf je nejjednodušší, ale bezesporu nejpřehlednější formou prezentace. V genealogii jsou tradiční grafy stromové, používané jak pro vývody, tak pro rodokmeny (i když se to nezdá jde také o strom, jenž má však v každém patře jen jednu větev). V uzlech a listech grafu jsou vypsány základní informace o dotyčných osobách.

Nestačí-li vám standardní provedení, můžete si objednat kvalitní kaligrafii, kterou je možno zavěsit na zeď, nebo darovat jako hodnotný dar. Obrázky na této stránce ukazují reálná provedení, která můžete obdržet. Zpracovává je pro vás renomovaná výtvarnice, věnující se umění krásného písma. Každá zakázka je individuální a její konkrétní provedení, ať jde o písmo, ornamenty, nebo obrazový doprovod, můžete ovlivňovat svými požadavky. Možnosti jsou téměř neomezené.

Kreslený rodokmen

Kniha

Dáváte-li přednost klasickému provedení ve formě „rodinné kroniky“, potom se grafický strom rozdělí do segmentů po několika generacích a ty jsou vytištěny na samostatných listech a popisovány v jednotlivých kapitolách knihy. Dále už záleží jen na jejím konkrétním provedení. Základní, nejméně nákladnou variantu představuje kroužková vazba, kterou dostanete obvykle jako standardní výstup. Dokonalejší možností je vázaná kniha. Zahrnuje stejný obsah jako předchozí, ale je vytištěna barevně na křídovém papíře a klasická knižní vazba jí dá honosnější vzhled. V tomto provedení může být trvalou památkou, nebo reprezentativním darem.

Databáze

Pokud se „přátelíte“ s počítačem, může být pro vás plně dostačující evidence rodinných dat na počítači s pomocí některého genealogického programu nebo webového serveru. Vložená data jsou evidována ve formě databáze a je možno je kdykoliv doplňovat, upravovat, zobrazovat, nebo tisknout ve tvaru grafů. K datům můžete přistupovat dvěma způsoby.

Vlastní genealogický program a lokální databáze

Kreslený vývod

Databáze je umístěna na vašem počítači a nepřístupná komukoli jinému. K datům a místům narození, svateb a úmrtí můžete doplnit komentáře, fotografie apod. Takových programů je celá řada, většina anglických, najdeme však i několik českých. Zvláště USA jsou „posedlé“ hledáním předků a byznys s genealogickými programy tam dobře profituje. Z těch nejznámějších můžeme jmenovat: PAF, Family Tree Maker, Brother’s Keeper, Lineage, Legacy, GenoPro, Cumberland Family Tree, Master Genealogist a další. Z našich uveďme Ancestry, nebo lokalizovanou verzi Brother’s Keeper. Uvádím je zde bez ladu a skladu, ale některé jsou k dispozici zdarma, jiné jsou placené či shareware (zaplatíte až po vyzkoušení).

Možná už nějaký takový program vlastníte a používáte a máte v něm vložena doposud vypátraná data předků. Knižní zpracování rodokmenu Pokud takový program umí exportovat data ve standardním genealogickém formátu GEDCOM, a to by měly umět všechny novější programy, je to nejjednodušší způsob, jak mi můžete tato data předat.

Veřejný genealogický server nebo vlastní web

Zajímavou možností je uložit rodinná data na veřejně přístupný genealogický server. Zde můžete mít vše trvale uloženo a zpracovávat svoje záznamy pomocí webové aplikace podobně jako by byly uloženy lokálně u vás doma (vše je samozřejmě chráněno před neoprávněným přístupem). Předností takového řešení je, že aplikace běžící na serveru data od různých uživatelů prohledává a zjišťuje, zda se osoba z vaší databáze nenachází také v databázi někoho jiného. Tak můžete najít svoje příbuzné třeba přes několik generací, což by bylo jinak prakticky nezjistitelné.

Rodinná genealogie na Internetu se tak stala ve světě koníčkem pro statisíce lidí. Nejznámějšími poskytovateli takových služeb jsou servery FamilySearch.org, Ancestry.com, nebo MyHeritage.com. U nás se objevilo také několik podobných pokusů, ale zatím v tuzemsku nemáme dostatečně důvěryhodný a kapitálově silný server, kterému by bylo ochotno svěřit svoje data větší množství lidí. Častěji bývá takové řešení nahrazováno vlastním webem, jehož majitel doufá (kromě zpřístupnění příslušníkům širší rodiny), že na jména v něm obsažená narazí někdo náhodným prohledáváním Internetu. Které z popsaných řešení by pro vás bylo nejvhodnější záleží plně na vašich potřebách a očekáváních.