Jak začít

Rodina státního úředníka

Jestliže se rozhodnete pátrat s mojí asistencí po rodinné historii, můžete, ba musíte, na začátku provést sami několik kroků.

PRVNÍ KROK

Shromážděte na jedno místo rodinné dokumenty, křestní, oddací a úmrtní listy, kupní a darovací smlouvy, vysvědčení, výuční listy, živnostenské listy, zkrátka všechno, co doma naleznete. Vytvořte si rodinný archiv, udělejte si přehled o všech dokumentech, které mohou hrát v rodinné historii roli.

Podobně sestavte archiv fotografický. Projděte stará alba a soustřeďte fotografie předků, domů a významných rodinných událostí. Často se v podobných albech najde řada fotografií, o nichž už nevíte, koho či co zobrazují. Vyptejte se nejstarších členů rodiny, nebo příbuzných, a pokuste se identifikovat obsah fotografií. Popište si je pro budoucnost.

DRUHÝ KROK

Když už jste v tom vyptávání, vezměte to důkladně a vyzpovídejte nejstarší členy rodiny, blízké i vzdálené. Napište si příběhy, které vám jistě rádi budou vyprávět. Možná jste některé z nich už mnohokrát slyšeli, ale tentokrát se vyptejte i na  detaily, snažte se příběhy zasadit do časového rámce a na konkrétní historické pozadí. Zdůrazníte-li, že provádíte seriózní pátrání s cílem uchovat tyto znalosti pro potomky, dozvíte se možná i věci, o kterých jste dosud neměli tušení.

TŘETÍ KROK

Na list papíru zkuste nakreslit malý strom vycházející od vás a sepište známá data o svých předcích, žijících i již zemřelých „kam až paměť sahá“. Tím vytvoříte malý vývod z předků v rozsahu většinou tří generací (standard), možná doplníte i některé příslušníky čtvrté generace (nadstandard). Zajímá nás především datum a místo narození, datum a místo sňatku, případně (jedná-li se o zemřelé) datum a místo úmrtí. Místa jsou stejně důležitá jako data, protože napoví, ve které matrice je daná událost zaznamenána a určí směr dalšího pátrání. Totéž i pro svého manželského partnera – partnerku, chcete li hledat i jeho předky. V tom případě budeme sestavovat dva různé stromy, resp. strom vašich dětí.

ČTVRTÝ KROK

Rozhodněte se v jaké formě a rozsahu chcete rodinnou historii budovat. Uvažte jaké by mělo být výsledné provedení a v jakém časovém horizontu očekáváte výsledky. Základní rodokmen lze zpracovat a dodat řádově v týdnech, vývod z dostupných generací je už záležitostí několika měsíců. Dobře zpracovaná rodinná historie, doplněná i zajímavými informacemi a fakty, příběhy a hádankami, obrázky, mapami a schématy je záležitostí několika let.

PÁTÝ KROK

Máte-li vše rozmyšleno, kontaktujte mě e-mailem, nebo telefonicky. Menší zakázky je možno bez problémů vyřizovat e-mailem, v případě větší zakázky je možné domluvit si osobní schůzku, kde můžeme probrat podrobně vaše představy a vytvořit plán práce. Jakmile se dohodneme na formulaci zakázky, mohu si ji zařadit do plánu práce. Práci si plánuji dopředu, je tedy třeba počítat s určitou čekací lhůtou, než budu moci na vašem projektu začít pracovat. Před zahájením práce vám zašlu návrh smlouvy, a teprve po jejím podpisu může výzkum začít. Vlastní práce trvá obvykle 1-3 měsíce, podle rozsahu požadavků.