KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE 3


Kurz je určen pokročilým amatérským genealogům, kteří již vyčerpali možnosti matričního výzkumu a přesto chtějí pokračovat v bádání. Jako další oblast se jim nabízejí různé typy pozemkových evidencí: urbáře, gruntovní a pozemkové knihy a katastry. Čtením a rozborem jejich zápisů je možné se dostat hlouběji do minulosti, než v případě matrik, ale hlavně značně rozšířit dosud získané vědomosti o předcích.  A to především z hlediska rozsahu majetku, způsobu jeho nabytí, sociálního zařazení ve vesnické, nebo městské komunitě, poddanských práv a povinností a pod. To všechno může pomoci k dokreslení představy o způsobu života vašich předků.

Součástí kurzu není výuka čtení kurentu, předpokládá se, že účastníci tuto schopnost již mají a v kurzu si svoje znalosti a dovednosti chtějí rozšířit do nové oblasti. Máte-li pochybnosti o úrovni svých znalostí v tomto směru, přihlaste se nejprve na kurz KPG 2. Předmětem cvičení jsou texty české i německé. Kurz je doplněn v nezbytné míře i teorií nutnou pro správnou interpretaci a porozumění přečtených zápisů. Kromě přehledu všech katastrálních soupisů a pozemkových evidencí získáte i potřebné poznatky o historickém vývoji státní správy na našem území, zjistíte jak se dříve měřilo a čím se platilo a jak nalezené číselné údaje správně přepočítat na dnes užívané jednotky.

Potřebné vstupní znalosti: Schopnost čtení kurentu a základní znalost němčiny.

Délka: 18 hodin (tři soboty od 9 do 16 hod)

Nejbližší termín: jaro 2026 (bude upřesněno)

Obsah kurzu: typy pozemkových evidencí a jejich uložení v archivech, co a kde hledat, struktura zápisů, ukázky a čtení typických gruntovních záznamů, kupních, odstupních a svatebních smluv, dobové termíny a typické fráze, rozbor a interpretace zápisů, přehled katastrů, ukázky a rozbor jejich zápisů   

Výstupní znalosti: schopnost vyhledání, překladu, analýzy a interpretace různých typů pozemkových evidencí 

Cena: 4 800 Kč

Zpět