HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

 

Kurzy pana Ing. Štěpánka byly a jsou pro mne velkým přínosem. A protože se myslím, že našim nejcennějším zbožím je čas, vyzývám všechny samouky, kteří se doma trápí s luštěním textů a hledáním písemných pokladů, aby neváhali a využili jeho úžasných profesionálních schopností. Hned po prvním dnu budete mít pocit, že pod jeho vedením (učením) zvládnete všechno – v každém z nás je přirozená touha vědět, učit se a poznávat.  Ve třídě budou stejně dobře naladění studenti, jako vy. Budete mít stále o čem mluvit a dozvídat se vše, co vás zajímá. Číst a psát jsme se před lety učili všichni – je to příjemný návrat do školní lavice. A pocit, že najednou umíte něco, co dnes už málokdo, je velmi povznášející.

Silva Součková, Bílovec

Na kurz KPG 2 jsem se dlouho těšil a už od začátku jsem byl mile překvapen jeho průběhem. Pan Štěpánek měl kurz velmi pečlivě připravený a promyšlený. Jeho náplň byla věcná, zajímavá a výuka probíhala v odpovídajícím tempu. Přínosný byl především individuální přístup. Zároveň se mi líbilo, že výklad zahrnoval mnoho zajímavých historických souvislostí. Příjemná byla i velmi přátelská atmosféra, v jejímž duchu se celý kurz nesl. V neposlední řadě musím uvést, že pan Štěpánek je milý člověk a jeho přednášky se dobře poslouchají. Kurz splnil moje očekávání a rád se zúčastním dalších cyklů.

Ivan Petřík, Přerov

Velké poděkování patří panu Štěpánkovi. Kurz jsem si opravdu užil. Hlavním cílem samozřejmě bylo naučit se kurent a vyznat se ve starých záznamech v matrikách. Nevěřil bych, že je možné za pár dní kurzu dosáhnout takového pokroku! Velice také oceňuji, že se nám pan Štěpánek maximálně věnoval a trpělivě odpovídal na spoustu dotazů. Vždy po kurzu jsem se s nadšením vrhal k dalšímu průzkumu, abych využil nové informace. Pátrání v historii rodu se pro mě stalo úžasným dobrodružstvím. 

Libor Konečný, Brno

Kurs 2 pana Ivo Štěpánka předčil  má očekávání a skutečně vím, že jsem získala solidní základy ve čtení „starého“ písma.  Všechno samozřejmě ještě nepřečtu, je to o praxi a trpělivosti zejména u nečitelných rukopisů a také je trochu problém malá znalost němčiny pro odhad slov, což v češtině velmi pomáhá. Každý den kurzu mě bavil a strašně rychle mi utekl, bavily mě i domácí úkoly. Pan Štěpánek je nejen výborný odborník, ale i pedagog, atmosféra kurzu je velmi přátelská (hodně chválí, nikdy nekritizuje, jen radí). Velmi jsem ocenila spoustu zajímavých doprovodných informací a  vstřícnost pana Štěpánka odpovídat na různé související dotazy. Dokonce i u oběda.  Přínosem je i diskuse s ostatními účastníky kurzu, kteří v našem případě byli velmi milí a ochotni se podělit o své zkušenosti a třeba přeposlat užitečné odkazy. Kurz zájemcům o genealogii určitě vřele doporučuji.

Věra Žídková, Polanka nad Odrou

Ja som na tomto kurze ocenila hlavne váš prístup školiteľa. Pristupujete k tomu s rozvahou a prehľadom. Páčili sa mi tie štyri pokojné soboty, kedy som nasávala stále nové informácie v príjemnej atmosfére. Bolo fajn, že ste sa každému účastníkovi venovali rovnako a dávali ste aj priestor na otázky, ktoré časťou nesúviseli s kurentom, ale pomohli nám v ďalšom pátraní. Mam z toho dobrý pocit aj preto, že som sa naučila to, prečo som tam išla, teda čítať kurent.

Mária Papcúnová, Praha

Kurz praktické genealogie 2 hodnotím velmi kladně po všech stránkách – jednak naučí zájemce rozumět psanému textu v kurentu v němčině a staročeštině (což byl pro mne hlavní cíl), osvětlí základní výrazy v latině a zasadí vše do historických souvislostí. Bez tohoto kurzu bych určitě tápal a trvalo by mi dlouhou dobu samovýuky, než bych alespoň část souvislostí pochytil. Vše podtrhuje profesionální a odborné vedení kurzu. Budu se těšit na pokračování kurzu praktické genealogie 3.

Petr Horáček, Brno

V říjnu jsem absolvovala v Brně pod vedením Ing. Štěpánka dva Kurzy praktické genealogie. Ten první, jednodenní, nás začátečníky uvedl do základů genealogie a vysvětlil, jak při pátrání po našich předcích postupovat. Na druhém kurzu mě nejvíce upoutalo to, že se naučím psát a číst kurent. Znalost kurentu je vlastně jednou z podmínek, abychom mohli číst ve starých matrikách a knihách. Co se mne týče, nejvíce mne zaujalo, a také se mi líbilo, samotné psaní. Čtení je pro mě obtížnější a bude vyžadovat delší zkušenosti, v kurzu jsem však získala velmi dobrý základ. Způsob výuky byl poutavý, srozumitelný a přehledný s řadou praktických ukázek. Totéž lze říci i o studijních materiálech, které jsme obdrželi. Tyto kurzy bych určitě doporučila všem, kteří se chtějí dozvědět něco o svých kořenech.

Ing. Šárka Bechyňková, Pardubice

Jako středoškolská učitelka dějepisu, která se zabývá regionální historií a pasivně i genealogií, jsem pociťovala jako svůj handicap neznalost kurentu. Samozřejmě jsem se chtěla v této oblasti zdokonalit a na internetu jsem objevila nabídku genealogických kurzů v Brně. Kurzů jsem se zúčastnila a strávila pět sobot v příjemné společnosti nadšených lidí vedených zkušeným profesionálním genealogem panem Štěpánkem. Oceňuji především jeho pečlivou přípravu, metodiku, osobní přístup a srozumitelný výklad. Co však musím zvlášť zdůraznit je skutečnost, že pan Štěpánek nás zasvěcoval do tajů písma nikoliv kolektivním předčítáním textů či hledáním písmem v tabulkách, ale tím, že jsme se naučili kurentem psát, psali jím a na tomto základě četli a interpretovali různé texty. Kromě toho jsme se dozvěděli různé doplňkové informace z oblasti státní správy, vojenství, paleografie, vývoje měny, jednotek a měr a samozřejmě latinské a německé terminologie. Uvedené genealogické kurzy mi daly dobrý základ pro další bádání. Mohu tak bez problémů číst nejen v matrikách. Např. na stránkách Zemského archivu Brno jsem si přečetla zajímavé záznamy z kralické farní kroniky z 18. století (předcházející matričním zápisům), které pro mě byly dříve prakticky nečitelné. Genealogické kurzy pořádané Ing. Štěpánkem mohu vřele doporučit všem zájemcům o praktickou genealogii.

PhDr. Hana Bartková, Prostějov

V kurzu jsme se díky intenzivní výuce v malé skupině, s individuálním přístupem ke každému zvlášť, rychle naučili číst a psát kurentem a jeho variantami. Výsledky mě překvapily a přesvědčily, že aktivní psaní je tou nejúčinnější metodou pro správné čtení. Překlady matrik v latině i němčině, spolu s důkladným vysvětlením zákonitostí jejich rubrik a principů se nedají nikde jinde naučit. Získali jsme přehled o povoláních, řemeslech, mírách a měnách. Díky perfektní výuce vím přesně jak a kde hledat, jak nalezené přečíst a přeložit. Teď už nemám žádnou složku s nápisem "nečitelné".

Jiří Pelikán, Vyškov

Na jednotlivé lekce jsem se vždy moc těšila, protože pečlivě a profesionálně připravený program měl spád. Postupovali jsme od jednoduchého ke složitějšímu tak, že na závěr jsme byli schopni přečíst texty, které se na první pohled zdály být nerozluštitelné. Dozvěděli jsme se také plno zajímavostí z  historie a Ing. Štěpánek pro nás připravil přehledy výrazů, které jsou velmi užitečné při pátrání v  matrikách.
Kurz mohu s  klidným svědomím vřele doporučit všem, kteří se snaží vypátrat svoje kořeny ve starých matrikách a narážejí přitom na překážku způsobenou záznamy psanými starým písmem.

 RNDr. Jaroslava Srnková, Brno

Účastnila jsem se obou Kurzů praktické genealogie a s oběma jsem byla spokojená. Probrali jsme jak základy, tak různé zajímavosti z genealogie. Především jsem se naučila číst staré texty poměrně jednoduchou a účinnou metodou založenou na výuce psaní. A stačily nám na to čtyři dny. Teď mi nezbývá, než jen procvičovat. Děkuji.

Kateřina Kaděrová, Čeladná

Zapůsobila na mě perfektní připravenost kurzu, logický sled výuky propojený živými vsuvkami z historie, které se týkaly tématu a opravdu příjemná atmosféra. Získala jsem přehled jak se orientovat v matrikách, naučila jsem se číst německý i český text psaný kurentem s výjimkami a obtížnostmi, které ke čtení textu patří. S tím souvisí znalosti o druzích povolání, titulech, datacích a náležitostech, které paří k textům matrik a pozemkových knih od 16. - 19. století. Oceňuji formu výuky, která byla velmi interaktivní, teoreticky získané informace jsem si mohla během dne prakticky ověřit na konkrétních příkladech. Určitě bych kurz doporučila všem lidem, kteří mají zájem o rodinnou historii a jsou ve stavu, kdy by pro vytváření rodokmenu a pátrání po matrikách chtěli něco udělat, ale neví, kde mají začít a na koho se obrátit. Věřím, že se naučí orientovat se a číst kurent stejně pohodovou a zábavnou formou, jako jsem se tomu naučila já a hlavně se poznají s lidmi, kteří mají kladný vztah k historii, řeší stejné problémy a můžou svými zkušenostmi poradit.

Veronika Hrudová, Brno

V říjnu letošního roku jsem navštívila oba kurzy. V prvním kurzu jsme se naučili základy a dostali praktické rady, jak postupovat při tvorbě rodokmenu. Dozvěděli jsme se v jakých materiálech pátrat a dostali jsme k dispozici mnoho odkazů, které jsou velmi užitečné a o kterých jsem ani nevěděla. V druhém kurzu jsme se učili číst a psát kurent, bez kterého by pro nás zápisy v matrikách byly nečitelné. Forma byla zábavná, praktická. Zvlášť chválím přístup pana Štěpánka, každému se věnoval individuálně při kontrolách správného čtení a psaní. Nyní dovedu psát a číst jednotlivé zápisy. Velmi se mi líbil i výklad historie k tématu, který byl pro mě obohacením pro další práci nejen v genealogie ale i v práci kronikáře obce.
Kurzy bych doporučovala všem, kteří chtějí začít s rodokmenem, ale i těm, kteří chtějí pátrat po historii třeba své obce. Kurzy byli velmi praktické a zajímavé. Svou aktivní a praktickou formou nás přímo vtáhly do dějin minulých století. Všem doporučuji.

Ing. Eva Modlitbová, Olšany

Kurz zcela předčil má očekávání ve všech směrech. Neočekávala jsem, že je možné se naučit psaní zcela nového (pro nás) a dosti odlišného písma jako je kurent během pouhých čtyř týdnů. Skutečně se to podařilo a to díky do detailu propracovaného systému pana Štěpánka. Kurz neměl žádná "hluchá" místa, vše na sebe logicky navazovalo, jak učení písmen, tak procvičování psaní i čtení. Mimo to jsme se dozvěděli spoustu dalších užitečných informací pro bádání v matrikách, získali jsme slovníček nejčastějších pojmů a všeobecný přehled o vývoji evidence obyvatel, katastru nemovitostí, platidel apod.
Kurz doporučuji všem, kteří se začali věnovat genealogii a neznalost kurentu jim brání posunout se hlouběji do historie.

Jarmila Slavíková, Brno

S kurzem jsem byl moc spokojený a na soboty jsem se opravdu těšil. Doporučuji všem, kdo se perou se čtením v historických matrikách a obdobných dokumentech. Vše navíc doplněno o praktické rady, zajímavé informace, historický kontext, nejčastější slovní vazby a slovíčka z latiny a němčiny a mnoho dalšího.

Jan Blahoňovský, Brno

Kurz KPG1 byl pro mě užitečný, protože jsem měla čas opravdu si zažít základy genealogie. Možná jsem se nedozvěděla o mnoho víc, než co bych se dočetla v nějaké genealogické příručce, ale tím, že jsem se základům intenzivně věnovala jeden celý den, jsem si je skutečně zažila. Přednáška měla celkem příjemné tempo a byla dobře strukturovaná a promyšlená.

 Lydie Dudová, Brno

V březnu jsem se zúčastnila kurzu Praktická genealogie 1, protože se jako ostatní zájemci pokouším sestavit rodokmen naší rodiny. I když už většina z nás měla za sebou více či méně úspěšné první krůčky, dozvěděli jsme se spoustu nového a hlavně jsme dostali praktické rady do dalšího postupu. Kurz byl nejen vzdělávací akcí, ale i příjemným setkáním s dalšími genealogickými nadšenci. Už teď se těším na podzimní pokračování.

 Jitka Zouharová, Blansko

Začátky jsou vždy těžké a Kurz genealogie 1 vede metodicky a snadno k tomu, co člověk musí vědět, aby mohl úspěšně začít s vypracováním svého rodokmenu. Pan Štěpánek zodpověděl ochotně spoustu dotazů, na kurzu byla velice příjemná atmosféra. Ráda se zúčastním pokračovacího kurzu.

 Eva Zigalová, Moravský Kras

Byl jsem spokojen a nadšen. Pan Štěpánek nás během kurzu (KPG 1) uvedl velmi srozumitelně a poutavě do oboru genealogie. V poslední době jsem se zúčastnil mnoha odborných seminářů a přednášek, ale v mnoha případech po obědě již padáme únavou a hledíme jak zmiznout. Tuto sobotu, i když byl velmi krásný den (i u nás na horách a letos jich bylo hrozně málo), jsem vůbec nelitoval, že jsem vážil cestu do moravské metropole.
Zúčastnit se tohoto kurzu doporučuji každému začínajícímu, i již částečně obeznámenému badateli, neboť informace na něm získané jsou velmi cenné a přínosné. 

Ing. Pavel Krčmář, Hostinné

Loni na podzim jsem absolvoval v Praze kurs České genealogické a heraldické společnosti o deseti dvouhodinových lekcích. Nebyl špatný, ale opravdu pro začátečníky. Já se přihlásil v domnění, že se naučím číst staré texty, jak bylo též v jeho programu. Má očekávání však nebyla naplněna. Takže jsem stál před volbou buď to vzdát, anebo to dřít sám, bez vedení, jako samouk, něco jako učit se cizí jazyk podle slovníku. Až jste se mi letos ozval vy.

Před nástupem do Vašeho kursu jsem měl také trochu obavy, zda mé rozhodnutí nebylo unáhlené. Navíc jsem stál před nutností jezdit do Brna z Prahy čtyři soboty za sebou. Ale hned první sobotu ze mne vše spadlo. Byl jsem nadšen Vaším přístupem. Teď jsem věděl, že se to opravdu naučím a navíc během krátké doby. Perfektní je vaše metoda naučit posluchače nejdříve kurentem psát a pak teprve číst. To nemá chybu.

Vím z učení se jiným jazykům, že je nutno dále pokračovat samostudiem, získané poznatky dále prohlubovat. U ručně psaných textů se navíc připojuje nutnost proniknout do způsobu psaní jednotlivých písmen konkrétním pisatelem. Vy jste nám ale dal základ a pro toto pokračování nás získal. Rád bych se někdy do ještě náročnějšího čtení u vás zapojil. Ale i tak jsem spokojen s tím, co jsem si z vašeho kursu odnesl a jeho absolvování mohu každému opravdu upřímně doporučit.

Ing. Václav Kurel, Praha

Chtěla bych tímto poděkovat panu Ing. Štěpánkovi za Kurzy praktické genealogie 1 a 2, které jsem absolvovala. Na prvním jsem získala poutavou formou mnoho cenných informací pro zpracování rodokmenu. Druhý kurz čtení kurentu je pro mě obrovským přínosem, protože než jsem jej absolvovala, byla jsem schopná v některých matrikách a jiných materiálech přečíst zpravidla jen jména a data, nyní však si mohu zjistit i další informace v nich obsažené. Kurz pan Štěpánek vede velmi profesionálně efektivní metodou psaní, kdy si člověk dané písmo osvojuje dle mého názoru mnohem rychleji a snadněji. V průběhu čtyř lekcí jsme, kromě mnoha dalších informací, jako jsou povolání, míry, platidla atd., probrali zápisy psané česky, německy i latinsky.
Kurz bych určitě doporučila všem, kteří se chtějí z matrik dozvědět více než jména.

Alice Antošovská, Brno

S Vaším kurzem jsem byla velmi spokojená. Za relativně krátký čas jsem zvládla psaní a tím i  čtení kurentu, což jsem si hned vzápětí mohla ověřit v praxi. Myslím si, že postup, který jste zvolil, přináší skutečné výsledky. Velký podíl na tom má i Vaše trpělivé a klidné jednání s účastníky. Rovněž musím kladně ohodnotit i ochotu pomoci nám s našimi konkrétními badatelskými problémy. Během kurzu jsem se dozvěděla i spoustu dalších užitečných informací  pro mé rodopisné bádání. Jako pedagog bych Vám dala jedničku. Přeji hodně dalších úspěchů, a pokud byste otevíral nový kurz, kde bych se mohla dozvědět informace o dalších genealogických pramenech, budu ráda, když mi dáte vědět.

Světlana Hudcová, Prostějov

Kurz praktické genealogie s výukou čtení a psaní kurentu je veden velmi pečlivě, s ukázkami z matrik i jiných dokumentů, ze kterých může genealog čerpat. Pan lektor svědomitě při praktických částech kontroluje správnost psaného textu a zapojí všechny posluchače do čtení ukázek starých zápisů. Každý zcela jistě načerpá množství poznatků a vědomostí pro své bádání o rodinných kořenech. Oceňuji jeho přístup i snahu předat všem posluchačům dobré rady i pomůcky.  Pro mne byl kurz velmi přínosný a po jeho absolvování můžu opět pokračovat v genealogickém bádání v dobách, které jsem nemohla pro neznalost tehdejšího písma zkoumat. Absolvovat kurz bych doporučila každému amatérskému genealogovi.

Marie Floriánová, Brno

Zpět