KondiČNÍ KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE


Kurz je určen pro absolventy Kurzu praktické genealogie 2 nebo 3, kteří chtějí zůstat v kontaktu s oborem a ostatními badateli, osvěžit si, obnovit a procvičit svoje znalosti a dovednosti, seznámit ostatní se svými badatelskými úspěchy nebo problémy. Náplní jednodenního kurzu jsou jednak praktická cvičení ve čtení, přepisu, překladu a interpretaci textů z matrik a dalších genealogických zdrojů. Každý může přinést vlastní obtížně čitelné, či nesrozumitelné záznamy ke společnému objasnění, nebo naopak k prezentaci jejich vlastního rozluštění.

Druhým tématem budou prezentace vlastních zpracovaných rodokmenů a vývodů, jejich částí, nebo jiných badatelských objevů. Každý účastník může vystoupit s vlastním příspěvkem, v němž seznámí ostatní se stavem svého bádání. Rozsah příspěvku nemusí být velký, ani se nemusí týkat přímo vaší rodinné historie. Uvidíte, jak jsou na tom ostatní a můžete se inspirovat pro vlastní práci.

Kurz poskytuje účastníkům dostatek prostoru k výměně zkušeností.

Obsah tohoto kurzu je pokaždé jiný, můžete jej tedy absolvovat i vícekrát po sobě.

Potřebné vstupní znalosti: Schopnost čtení kurentu, zkušenost s vlastním bádáním.

Délka: 6 hodin (jedna sobota od 9 do 16 hod)

Nejbližší termín: jaro 2025 (bude upřesněno)

Obsah kurzu: Rozbory rukopisů, prezentace, výměna zkušeností.

Výstupní znalosti: Zlepšení stávajících schopností a rozšíření genealogického obzoru.

Cena: 1 400 Kč

Zpět