KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE 2


Kurz je určen mírně pokročilým zájemcům, kteří se sami pustili na cestu bádání v rodinné historii, mají základní znalosti oboru a začali už vyhledávat svoje předky v matrikách. Snad každý amatérský badatel si prožil ten zlomový moment, když dosud česky psaná a dobře čitelná matrika se náhle otočením jedné stránky stala zcela nečitelnou. Starší matriky byly psány německy a co hůř, tehdy běžným německým písmem zvaným kurent, lidově "švabach". Ten se od dnes užívané latinky liší asi tak jako azbuka, je tedy bez zvláštního studia nečitelný. Chcete-li pokračovat dále v matričním výzkumu a dostat se hlouběji do minulosti, nezbývá, než se toto písmo naučit.

A právě výuka kurentu je hlavní náplní tohoto kurzu. Je tedy zaměřen prakticky, žádné plané teoretizování. Budeme postupovat aktivní metodou, tedy učit se kurentem sami psát, schopnost čtení pak přijde mnohem snadněji. Jde o osvědčenou metodu se zaručenými výsledky. Takto nabyté dovednosti uplatníte nejen při čtení německých, ale i starých českých matrik (kurentem se psalo i česky), otevře se vám i svět dalších archiválií, jako jsou pozemkové knihy, svatební, prodejní a kupní smlouvy atd. Teprve pak budete schopni objevovat svou rodinnou historii v celém jejím rozsahu, s využitím všech dostupných zdrojů.

Kromě výuky kurentu jsou jednotlivé lekce doplněny i mnoha dalšími poznatky, které rozšíří vaše znalosti a praktické dovednosti při archivním výzkumu. Seznámíte se především s nejběžnějšími německými a latinskými slovy a frázemi, s nimiž se můžete při zkoumání matrik setkat. Dozvíte se, kde najít různé druhy dokumentů. Naučíte se správně interpretovat přečtený text: kalendářní data, jména, místa, obydlí, profese, majetkový stav vašich předků. Vše s praktickými ukázkami a příklady. V kurzu bude samozřejmě prostor i na zodpovězení vašich otázek a genealogických problémů.

Potřebné vstupní znalosti: Základní orientace v genealogii, dobrá je alespoň základní znalost němčiny. V tomto kurzu se neprobírají otázky obecné genealogie, ani praktické návody k vyhledávání a uspořádání archivních dat - k tomu je určen kurz KPG 1.

Délka: 24 hodin (čtyři soboty od 9 do 16 hod)

Nejbližší termín: 12. a 19. října, 2. a 9. listopadu 2024

Obsah kurzu: výuka kurentu na praktických ukázkách starých matričních zápisů, běžné výrazy a fráze v němčině a latině, slovní obraty a zkratky, co a kde hledat v archivech a na internetu, řešení obvyklých problémů, mnoho praktických cvičení

Výstupní znalosti: schopnost samostatného archivní výzkumu, analýzy a interpretace dat

Cena: 5 900 Kč

Sleva: Pro všechny absolventy kurzu KPG 1 platí sleva 500 Kč, jejich cena je tedy jen 5 400 Kč. Platí i při současném přihlášení na KPG 1 a 2. Slevu lze uplatnit do dvou let od absolvování KPG 1.

Zpět